logo-image

Lägre energikostnader med hjälp av en ventilationsfirma i Stockholm

Alla hus måste ha en bra ventilation annars kan man få problem med fukt och för höga radonhalter. Som fastighetsägare i Stockholm kan det därför vara bra att anlita en ventilationsfirma.

Villor, flerbostadshus, kontor och offentliga byggnader måste alla ha ett väl fungerande ventilationssystem. Det måste dessutom vara anpassat efter byggnaden och det som den ska användas till. Ett ventilationssystem ska varken vara för litet eller för stort. Ett för väl tilltaget system gör att man slösar på värme och energi, vilket blir onödigt kostsamt, medan ett underdimensionerat system kan göra att man får problem med fuktskador, allergier och för höga radonhalter. Ska man bygga nytt eller renovera gör man därför bäst i att anlita ett företag som är specialister på ventilation. Ventilationen kan också behöva ses över och justeras om man byter verksamhet eller om lokaler nyttjas av fler människor än tidigare. Därför kan det vara bra att årligen besiktiga ventilationssystemet.

Anlita en auktoriserad ventilationsfirma

Det finns ventilationsföretag i Stockholm som både kan installera nya ventilationssystem och uppgradera redan befintliga. De arbetar med luftåtervinning, bostadsventilation, rengöring av kanalsystem, energisparåtgärder och mycket mer.

Privatpersoner, fastighetsägare, företag och bostadsrättsföreningar kan alla anlita en ventilationsfirma. Som privatperson kan man dessutom använda sig av rotavdraget på själva arbetskostnaden. För att få ett så bra pris som möjligt kan det ändå vara bra att ta in offerter från mer än en ventilationsfirma. Men företaget man anlitar måste vara auktoriserat och vara väl insatta i de regler som gäller i Sverige.

13 Mar 2022