logo-image

Mättekniker som gör 3D-scanning i Västerås

En mättekniker arbetar med olika metoder för att säkra byggprocesser och beräkna areor. En är 3D-scanning som ger överblick och exakta mätningar i Västerås.

Mätningar av en äldre lägenhets- eller byggnadsarea kan ha varit gjord under en tid då man inte var så noga med exakta angivelser, eller när vissa utrymmen inte räknades in. I takt med att bostadspriserna stigit har det därför blivit allt viktigare att mätningarna är exakta. I samband med en försäljning eller renovering av en bostad eller fastighet kan det därför vara idé att göra en ny uppmätning.

Med modern 3D-scanning mäter man snabbt upp en byggnads eller bostads faktiska yta. Man får samtidigt en komplett digital bild av bostaden. Detta är användbart om man ska lägga ut bostaden eller fastigheten till försäljning men också när man vill kunna projektera renoveringar eller andra arbeten i byggnaden.

När en mättekniker i Västerås använder 3D-scanner skapas en exakt bild av bostaden

En 3D-scanner analyserar omgivningen genom att skicka ut en laserstråle som med ljusets hastighet skickas tillbaka till kameran och på det sättet skapas en bild av miljön. Scannern samlar in all data och skapar en verklighetstrogen tredimensionell modell. Det enda som behövs för att utföra mätningen är ett besök på plats.

När du kontaktar en mättekniker i Västerås som har tillgång till den utrustning som krävs för att mäta upp faktisk storlek kan det få ekonomisk betydelse. Står du i begrepp att sälja en bostad eller fastighet kan priset påverkas om boytan är större än vad du tidigare räknat med. Läs mer om - på den här hemsidan: mätteknikervästerås.se

15 Mar 2022