logo-image

Med rätt sökning hittar du byggföretagen i Stockholm bäst

När en större renovering eller byggnation ska genomföras är det en stark rekommendation att ta in offerter från flera olika byggföretag. Det kan skilja en hel del i pris utan att kvalitén på utfört arbete skiljer. En väg att söka upp kontaktuppgifter till byggföretag i Stockholm är att söka efter dem på eniro.se. Fördelen är att snabbt får fram telefonnummer, adress och övriga kontaktuppgifter till företagen. Detta många gånger utan att man behöver in på deras hemsidor för att man ska hitta informationen.

Men den som söker på Eniro bör söka ”rätt”. För det skiljer tydligt på vad som visas upp beroende på vad för ord som används.

Byggbolag Stockholm – Bolag är egentligen bara ett annat ord för företag och används främst inom andra branscher än inom bygg. Det kan vara orsaken att så få företag syns vid sökning på detta. Det är enbart 17 företag som listas utifrån att de är ett byggbolag.

Byggföretag Stockholm – Söker man istället på ”Byggföretag” blir utbudet extremt mycket större. Enligt Eniro finns det 8523 byggföretag i Stockholm. Detta bör även återspegla utbudet relativt väl eftersom Eniro registrerar företagen utifrån deras registrerade adress hos Skatteverket. Som företagare behöver man alltså inte anmäla sig till Eniro för att bli sökbar. De behöver inte heller ha hemsida vilket krävs för att Google ska hitta företaget vid en ”Googling”.

Byggare Stockholm – Skillnaden är marginell mot sökningen ovan. Här presenteras 8547 företag. Det finns uppenbarligen 24 företag i Stockholm som ser sig själva som ”byggare” men inte som ”byggföretag”. Något som kan se något märkligt ut.

Snickare Stockholm – Här presenteras 4723 företag. Det kan förklaras med två orsaker. För det första finns det finsnickeri som därmed inte klassas inom byggföretag. För det andra finns det flera byggföretag som inte primärt genomför snickeriarbeten. Det kan exempelvis vara murare, gjutare osv.

Totalentreprenad Stockholm – De som ska genomföra större arbeten kan mycket väl söka efter företag som erbjuder totalentreprenad. Ett enkelt sätt att få hela arbetet genomfört av ett och samma företag. Till stor sannolikhet erbjuder flera av de byggföretag som är verksamma i Stockholm denna lösning. Men det är ytterst få som valt att markera att man erbjuder tjänsten. Den som söker på denna fras kommer nämligen enbart att se 159 företag. Det är ju självklart att så stort utbud att man bör kunna hitta ett passande företag men i jämförelse med hur många företag som presenteras under ”byggföretag” är det extremt få.

22 Feb 2017