logo-image

När asbestsanering är nödvändig för din fastighet i Enköping

Vad är asbest? Asbest är en beteckning för en grupp mineraler som tidigare användes flitigt på grund av sina fördelaktiga egenskaper inom bullerdämpning, isolering och brandskydd. Asbest kan finnas på många olika platser i en fastighet. Det användes som brandskydd och värmeisolering, men även rör, armering, fix och fog till kakel, samt färg och plast kan innehålla asbest. Det är viktigt att notera att så länge asbesten är intakt eller bunden är den ofarlig. Det är först när fibrerna frigörs vid bearbetning som de kan stanna i luften under lång tid och orsaka flera olika sjukdomar. Därför är det viktigt att anlita experter för asbestsanering i Enköping när det är dags att renovera eller riva.

Hur kan jag fastställa om min fastighet innehåller asbest?

För att få korrekt information om förekomsten av asbest behöver du anlita kunniga och auktoriserade saneringsföretag. Genom provtagning kan de identifiera var asbesten finns och hur den bäst kan avlägsnas. Asbest är särskilt vanligt i frånluftskanaler, eternitplattor, fogar och äldre golvbeläggningar. Om din fastighet är byggd eller renoverad under perioden 1940-1970 är det tyvärr troligt att åtminstone vissa delar av den innehåller asbest. Eftersom asbest är cancerframkallande vid rivning utgör det en verklig fara för yrkespersoner som arbetar med detta. VVS-installatörer, elektriker, städpersonal och fastighetsskötare är exempel på personer som kan vara i riskzonen för att exponeras för asbestdamm. Eftersom alla fastigheter förr eller senare behöver renoveras är det viktigt att genomföra kontroller och vidta åtgärder. Asbestsanering är nödvändigt.

Hur går asbestsanering till?

När du anlitar en pålitlig och kunnig firma för asbestsanering börjar processen med att kontrollera förekomsten av asbest. Åtgärderna bestäms utifrån om man vill ta bort all asbest i fastigheten generellt eller om man fokuserar på specifika skikt eller ventilationssystem. Arbetet utförs med skyddskläder och andningsskydd, och under saneringen får ingen annan vistas i fastigheten. När saneringen är avslutad dammsugs alla ytor med dammsugare med specialfilter och därefter våttorkas ytorna. Avfallet hanteras enligt de specifika regler som finns. En fastighet som har genomgått asbestsanering blir ren och hälsosam även för framtida hantverkare.

4 Jul 2023