logo-image

Nyttan och problemen med träd

Att träden gör för nytta kan ingen ifrågasätta, men få tänker på vad träd egentligen gör. Träd balanserar klimatet och ger skugga, fukt och vindskydd. Trots detta gör de emellanåt skada.

Antalet träd på jordklotet får nog anses oändligt. Varje dag börjar nya träda att växa, men det sker också avverkning. Det är nog klokt att inte anse att antalet verkligen är oändligt för då kan vi få problem framöver. I Sverige finns en ganska stor variation och relativt sett mycket träd och skog. Det är inte de träden som normalt ställer till problem för oss människor. När vi får problem med träd handlar det nästan uteslutande om träd som växer nära våra bostäder. Det finns flera anledningar till att detta kan innebära en fara.

Rötter, grenar och lövverk

En av de vanligaste anledningarna till att ett träd kan bli ett problem och behöver fällas heter rötter. Det kan vara så att trädet när det planterades, av misstag sattes alldeles för nära ett bostadshus. Eller tvärtom, att ett hus byggdes alldeles för tätt intill ett träd. Åren går och trädet växer, och med det också rötterna. Plötsligt står man där med rötter som hotar att skada en husgrund eller andra installationer som exempelvis rördragning. Tråkigt, men då behöver man ta bort ett träd.

Ett annat scenario kan inträffa då ett träd blir mycket gammalt eller drabbas av någon sjukdom. När stam eller större grenar blir instabila kan det innebära fara för alla som rör sig i närheten av trädet. Är trädet försvagat kan det lätt falla vid en ganska måttlig storm. Skador kan också betyda att grenar hotar både levande varelser och egendom. Trist, men även då är det nödvändigt att kapa trädet eller delar av det.

Hur en trädfällning går till

Ibland behövs alltså trädfällning. Det är inte okomplicerat, speciellt inte i en tätbebyggd stad, som när det är dags för trädfällning i Göteborg. Att anlita en yrkesperson är då helt nödvändigt. Beroende på läge kan man antingen fälla trädet, med försiktighet och eftertanke. Är det fråga om en innergård eller att det är snålt med utrymme av andra anledningar, då behöver man ta till sektionsfällning. Vid en trädfällning bestäms först riktning, varpå arboristen använder motorsåg. Vid sektionsfällning kapar man trädet bit för bit. Sedan är det att rekommenderat att man också tar bort stubben. Dels för utseendets skull, men också för att om man tar bort den så ruttnar rötterna bort så småningom.

22 Oct 2020