logo-image

OVK besiktning i Stockholm ger ett bättre inomhusklimat

Finns det krav på att din fastighet ska genomgå en OVK i Stockholm? Kontakta en professionell och certifierad firma, för en besiktning som håller hög kvalitet.

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och precis som namnet antyder är OVK obligatorisk. Att ventilationen i en fastighet fungerar korrekt är viktigt av flera skäl. En god inomhusmiljö är viktig för både personerna som vistas i byggnaden, och byggnaden själv. Dålig ventilation kan öka risken för fuktskador och mögel.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att kontrollen utförs med jämna mellanrum. När det är dags för din fastighet att genomgå OVK i Stockholm bör du kontakta en certifierad och godkänd specialist. På så vis blir arbetet korrekt utfört, samtidigt som du kan få tips och råd angående din ventilation.

OVK besiktning utförs av proffs

Vid en ventilationskontroll kan du få tips gällande hur din ventilation kan fungera ännu bättre. En välfungerande ventilation kan dra ner energikostnaderna. En ventilationskontroll kan med andra ord betala sig själv på kort tid, eftersom dina övriga kostnader sjunker. Med god ventilation kan du även få ett bättre rykte som fastighetsägare och en mer välmående fastighet med längre livslängd.

Om du upplever att boenden i din fastighet klagar över huvudvärk, torr eller unken luft kan det vara dags för en besiktning av ditt ventilationssystem. Med hjälp av en OVK i Stockholm får du enkelt reda på var problemet ligger och vilka åtgärder du behöver vidta. Professionella besiktningsmän har bred kompetens inom ventilation och luftkvalitet.

6 Apr 2023