logo-image

Planera in brandtätning på ritbordet

Brandtätning kräver rätt kunskap då det finns många olika sätt att täta på. Vilket material man ska använda beror på vad och var man ska täta men också vilka olika krav som finns på byggnaden.

För att brandtätningen ska fungera som tänkt och kunna stå emot eld och rökgaser så länge som det enligt lagen krävs, är det olika faktorer som man måste ta hänsyn till i val av material. Man måste exempelvis veta om utrymmet som ska tätas består av trä eller stål, om där är torrt eller fuktigt eller om det är väggar eller tak som ska tätas. Varje utrymme och byggnadsmaterial måste brandtätas med material som är anpassade efter just dem. Annars riskerar man att brandtätningen inte kommer att fungera tillfredsställande och inte stå emot värme och rök som det är tänkt.

Det finns pengar att spara

En brandtätning bör ske redan vid byggandet och kan med fördel planeras redan i ritstadiet. Då ökar möjligheten att kunna minska eventuella genomföringar mellan brandcellerna och man kan då få ett ännu bättre brandskydd. Genom att också brandtäta redan i byggskedet spar man stora summor pengar då det alltid är dyrare att i efterhand komplettera tätningen. Det finns alltså flera fördelar med att redan tidigt i byggplaneringen ta hjälp av experter på brandtätning. Ta därför tidigt in offerter från ett par olika företag och jämför arbetssätt och priser men titta också på referenser. Ett företag som har varit med vid ett par olika nybyggnationer och som är erfarna är alltid att föredra.

18 Dec 2020