logo-image

Plastfönster fungerar bättre idag

Anledningen till att väldigt många husägare väljer att använda sig av träfönster är att man tar för givet att alternativen är så mycket sämre och att trä är den bästa lösningen. Det man kan säga angående detta är att man har rätt i det avseendet att träfönster fortfarande är ett väldigt bra alternativ. Däremot gör man fel i att underskatta de andra lösningarna där vi främst kan peka på utvecklingen som skett inom plastfönster.

Plastfönster har i Sverige dragits med ett väldigt dåligt rykte och detta heller inte helt utan anledning. För att förklara detta måste man se till det faktum att plastfönster inte har någon lång historia i Sverige och att sådana är betydligt vanligare i andra länder – Spanien, USA och exempelvis Portugal. Skillnaden mellan det svenska klimatet och det spanska är trots allt ganska stor och det var också denna som gjorde att den första generationen av plastfönster som kom till Sverige inte höll måttet.

Vi nämnde nyss ordet  - kom - och det gjorde vi av en anledning. Förr var man nämligen tvungen att importera plastfönster och dessa var – av naturliga skäl – inte alls anpassade efter exempelvis vår kalla vinter. Det man kan säga är man numera tillverkar plastfönster även i Sverige och att de således också noggrant har anpassats efter klimatet på våra breddgrader. Skillnaden mellan nu och då är alltså väldigt stor och därmed kan man också slå hål på den långlivade myten om att plastfönster spricker, går sönder och släpper in kall luft i en större omfattning är vad fönster av trä gör.

Plastfönster är billiga

Fördelarna med plastfönster är att de däremot är betydligt billigare än vad träfönster är och att det kan skilja så mycket som halva priset dem emellan samt att de kräver ett minimalt underhåll. Ett träfönster måste kanske vartannat år plockas av och därefter slipas, putsas och målas; något som både är tidskrävande, tungt och besvärligt. Plastfönster behöver kanske bara putsas av från årlig smuts och kräver således minimalt med skötsel – något som passar många otroligt bra och är ytterligare ett viktigt argument till varför man ska överväga sådana till sitt hus.

Att träfönster fortfarande är estetiskt överlägsna kan man dock sällan säga något om och speciellt då det kommer till de som fästs på trähus.

Kort sagt; det är fortfarande att få till en tillfredsställande symmetri mellan trä och plast och här har man lite av ett problem. Dock ska man veta att det även hår går framåt och att dagens plastfönster skiljer sig åt betydligt även då det kommer till utseendet. Man är ännu inte riktigt på samma nivå som träfönster, men å andra sidan så handlar allt okså om vilket typ av hus man har också.

Det vi menar är att fördelarna ofta väger upp nackdelarna om man tittar närmare på plastfönster. Det billiga priset och den minimala skötseln samt anpassningen efter klimatet i Norden väger betydligt starkare än vad det rent estetiska gör.

Mer information olika typer av fönster finns att hitta på denna sida: http://www.fönsterstockholm.net/.

9 Aug 2017