logo-image

Plattformar ovan mark

Arbeten ovanför marknivå kan vara farliga och svåra om man inte har rätt förutsättningar. Beroende på typen och längden av uppgift finns det olika hjälpmedel för säkrare arbetsutövande.

Byte av en glödlampa som sitter högt upp på fasaden, eller något annat kortare uppdrag, går snabbt och lätt att utföra med hjälp av en stege. Men om man har något arbetsmoment som är mer krävande så är det klokt att satsa på en bättre plattform. Med hjälp av en yta där man kan stå som på mark får man ett säkrare och lättare arbetssätt. Till skillnad mot en stege så behöver man inte vara lika orolig för att trilla. Därför är det också lättare att våga använda båda händerna för momentet. Men en annan fördel med att använda sig av en plattform är att man kan ställa material och verktyg vid sidan om sig. Det gör att man blir mer effektiv och inte behöver återvända ner till marken titt som tätt för att hämta mer material. Valet att använda en plattform istället för stege blir dyrare men samtidigt sparar man in tid. Man får även ett säkrare arbetssätt där olyckor blir betydligt mer sällsynta.

Stå och gå på

Väljer man en plattform för arbete ovanför marknivå så finns det två olika typer att välja bland. Det ena är en lift av något slag som en bomlift eller saxlift. Dessa alternativ kräver att man har ett liftkort och används oftast av endast en person per lift. Oftast är det en lösning där man utför mer tillfälliga uppgifter. Byggställningar är en annan typ av plattform som används ofta inom bygg och renovering. Fördelarna är att inget liftkort behövs, man kan arbeta på våningar ovanför varandra, många kan arbeta samtidigt och oftast är det även en billigare lösning.

Respekt för höjden

Vid alla typer av arbeten ovan marknivån är det ett extra krav på säkerhetstänkande. Det kan räcka att trilla från en halv meters höjd för att skada sig mycket illa. Därför använder man sig av en mängd hjälpmedel och säkerhetsföreskrifter. Beroende på vilket typ av hjälpmedel man använder så finns det olika typer av säkerhetsutrustning. Vid stor risk för fall använder man sig av en sele. Den ska fästas på en punkt där fallet blir så litet som möjligt. Men det är även viktigt att man säkrar marken nedanför där arbetet utförs. Inga fallande objekt ska kunna träffa någon förbipasserande. Läs mer om byggställningar på denna sajt: https://www.byggställningöstersund.se

8 Sep 2020