logo-image

Pulver blandas med vatten och blir ett hus

Från högt till lågt. Från fågelbad till skyskrapor. Från stora betongbilar till en hink hemma i trädgården. Betong är ett material som är lätt att använda och som är mycket hållbart.

Det är ändå fantastiskt att det går att bygga hus och broar med hjälp av ett pulver som blandas med vatten. Något som kan vara svårt att tro innan betongen har torkat och blivit hård som sten. Men det är just det som pulvret också består av. Nämligen vissa delar sten som krossats till ett pulver. När det sedan blandas med vatten och bindemedel uppstår en effekt som gör att betongen börjar brinna. Ett ord som inte bara betyder att betongen torkar utan som faktiskt innebär att det blir en värmeutveckling. Även om det inte innebär en brand.

För att betongen inte ska torka för fort brukar man därför använda sig av vatten som spolas så att torkningsprocessen inte sker för fort. Då kan det hända att sprickor uppstår som skadar hållbarheten och ytskiktet.

En helt vanlig vardag

De som arbetar med betongarbeten i Stockholm har ett arbete som är tungt, smutsigt och ganska stressigt. Det är viktigt att betongen bearbetas klart innan den börjar torka. Och det sker snabbt. När torkningsprocessen väl har börjat så är det svårt att få bort luftblåsor ur betongen och även att skapa släthet eller mönster. Ska du arbeta med det så innebär det alltså att du ska veta vad du gör och att du är snabb.

7 May 2021