logo-image

Riva hus - vad du ska tänka på

Att riva hus är ett projekt som aldrig ska underskattas. Dels så handlar det om säkerhet. Det måste ske på ett sätt som inte riskerar att skada vare sig person eller egendom. Dels så handlar det även om att man måste ha tillstånd för att riva hus. Något som många inte är medvetna om - och som kan stå personen i fråga dyrt.

Idag sker många husrivningar i ett spekulativt syfte. Tomtpriserna är höga och i många fall så kan även det läge man drömmer om vara upptaget. Det vill säga, på den tomt man vill ha står ett annat hus än det hus man drömmer om att leva i. Att riva hus i dessa frågor kan vara ekonomiskt försvarbart. Givetvis så handlar även husrivningar om det uppenbara: att huset i fråga är gammalt, misskött och farligt att leva i. Där sker en rivning naturligt. Man måste riva hus som inte håller måttet.

Ta hjälp med att riva hus

Oavsett av vilken anledning du planerar att riva hus så finns det emellertid en detalj som du absolut ska tänka på och detta utöver att söka tillstånd får Byggnadsnämnden i den kommun du bor i. Detaljen i fråga handlar om att ta hjälp.

Många tänker sig en rivning som relativ enkel. Hur svårt kan det vara att demolera olika byggnadsdetaljer? Sanningen är den att rivning är farligt och att det är ett projekt som kräver kunskap, erfarenhet och planering. Vad händer om det exempelvis finns asbest och där det krävs en sanering? Hur gör du med all sortering? Vet du hus avfall ska hanteras i enlighet med miljölagarna? Har du koll på säkerheten och kan riva hus utan att skada dig själv?

Allt detta leder till vikten av professionell hjälp och behovet av att anlita en kunnig firma inom området. Det gör arbetet säkert och effektivt - vilket borgar för att du också kan komma igång med att exempelvis resa det nya huset snabbare.

Ta tillvara på det som går att använda

Du som privatperson kan delta i arbetet med rivningen - och samtidigt tjäna pengar. Idag finns en helt annan marknad för återbruk och många söker aktivt efter gamla byggdetaljer, ytskikt och exempelvis vitvaror som fortfarande håller en god kvalitet. Genom att du först tar hand om allt detta och säljer det via Blocket eller någon av de olika KBS-grupper som finns på Facebook så kan du göra en liten hacka i samma veva.

Mycket handlar om detta även vid professionell rivning. Företag idag är mer medvetna om miljön och arbetar aktivt med både återvinning och återbruk. Det gör skillnad och det följer en logisk idé om att använda det som fortfarande är i gott skick. Det finns alltid saker i ett hus som fortfarande håller en god kvalitet och som kan vara till värde för andra.

23 Jan 2022