logo-image

Rot-avdrag för en rörmokare i Stockholm

Stockholm är den stad i Sverige där man tydligast sett att privatpersoner använder sitt rot-avdrag. Detta går att spåra till att just Stockholm är den stad där man har absolut mest att tjäna på att renovera sin bostad och detta beroende på hur priserna för bostäder ser ut där. Ser man till Stockholm så kan nämligen varje litet projekt innebära en kraftig vinst den dagen man beslutar sig för att sälja – renoverar du exempelvis ett kök eller ett badrum i Stockholm så är det nästan en garanti för en kraftig vinst i slutändan.

Och – kan man i och med rot-avdraget också få denna renovering till ett billigare pris – kan du komma undan med att betala en rörmokare ungefär halva kostnaden i Stockholm så är det också klart att du gör det.

Om vi först kortfattat beskriver hur rot-avdraget fungerar så handlar det om en skattereduktion som innebär att du exempelvis kan anlita en rörmokare för att dra vatten till ditt badrum, dra av hälften av kostnaden för dennes arbete på din skatt och därefter få tillbaka summan på din deklaration. Detta naturligtvis förutsatt att du är berättigad till att använda rot-avdraget – något som lättast kollas upp på Skatteverkets hemsida. I rot-avdraget finns ytterligare en restriktion och denna är att du maximalt får dra av 25 000 kronor/år. Ser man vidare här till anledningen till att man införde denna skattereduktion så handlade det om att strypa den stora delen av svartjobb som förekom i hela byggbranschen.

Man ville från statens sida få bukt med detta och därigenom få mer pengar till statskassan samtidigt som man också ville sätta igång den renoveringstrend (som vi dagsläget ser) och genom detta få byggföretag att anställa fler människor. Hur har då detta gått – har man från statens sida lyckats få bukt med svartjobben och har man fått företagen att anställa fler människor? Jo, här kan man faktiskt se att man till stor del har lyckats – framförallt då det kommer till svartjobben som de facto har minskat radikalt. Gällande anställningarna har man också kunnat skönja en ljusning; men inte alls i så stor omfattning som man kanske haft i prognoserna.

Så långt – allt gott således; man ser att framförallt människor i Stockholm renoverar mer, man ser att de använder sig av rörmokare och betalar skatt för dennes tjänster och man ser även en viss ljusning gällande nyanställningar – vad är då problemet och varför diskuterar man hela tiden om Rot-avdragets vara- eller inte vara?

Fuskjobben ökar rejält

Det som visat sig är nämligen att antalet svartjobb har minskat samtidigt som antalet rena fuskjobb ökat rejält; något som främst syns i Stockholm där – som sagt – renoveringarna varit fler och mer omfattande än i övriga städer i Sverige. Det handlar om att företag i Stockholm – rörmokare, snickare, takläggare, elektriker – utger sig för att vara behöriga, ha utbildningar och certifikat och åtar sig jobb som de inte får- eller kan klara av.

Anlitar man exempelvis en rörmokare så kan detta medföra stora problem i form av kostsamma vattenskador – ska du exempelvis renovera ditt badrum och anlitar en rörmokare, en elektriker och en plattsättare som saknar behörighet; ja, då är riskerna också väldigt stora att ditt projekt i slutändan kommer att bli väldigt mycket dyrare än vad du budgeterat för. Detta problem är större än vad man någonsin kunnat ana och det är ingen slump att programmet Fuskbyggarna – som sändes på Tv4 – till stor del utspelade sig och ägde rum just i Stockholm.

Vi pekar här inte ut någon särskild yrkesgrupp utan vi generaliserar och inkluderar samtliga yrken som jobbar mot Rot-avdraget. Att följderna av ett dåligt jobb utfört av en obehörig rörmokare blir värre än att en målare fuskat tar vi ingen hänsyn till – problematiken gäller att man som kund hela tiden riskerar att bli drabbad; oavsett område och bransch.

Gör din egen research

Den enda lösningen som finns i sikte – vi tror nämligen inte att fuskjobben per automatik upphör om rot-avdraget halveras eller försvinner – är att man som kund och konsument tar ett större ansvar. Det vill säga – ska man i Stockholm anlita exempelvis en rörmokare; ja, då måste man också säkerställa att denne verkligen har behörighet.

I detta är internet ett utmärkt verktyg, genom att först se över hur företaget man funderar på att anlita ser ut – bokslut, intäkter, resultat – så kan man också skapa en bredare och djupare bild över deras kompetens. Dessutom måste man som kund också kontakta andra – tidigare – kunder; genom att ringa referenser så kan man direkt höra hur företaget i fråga arbetat, till vilket pris och hur lång tid jobbet tagit.

Alla seriösa företag använder sig i dagsläget av referenser som en del i att visa att de verkligen är seriösa och att de har behörighet. Kan de inte erbjuda dig en kontakt med gamla kunder – ja, då är det bara att söka vidare; Stockholm är stort och det är i dagsläget inte värt att chansa. Oavsett om det handlar om en rörmokare, målare, snickare eller en elektriker. Det billiga priset får du genom rot-avdraget – det högkvalitativa jobbet avgör du till viss del på egen hand.

9 Jun 2017