logo-image

Så bygger du för framtiden

Ska du bygga nytt hus? Har du bestämt dig för vilket sorts hus och var du ska bygga det? Du kanske redan har en tomt som du har bestämt dig för? När du väl har tomt och bygglov, är det bara att leta efter rätt hantverkare, eller husbyggare som kan göra jobbet åt dig. Beroende på din tid, kan de olika sätten att bygga hus vägleda dig i valet av hus. Ett modulhus, eller nyckelfärdigt hus, går väldigt och förvånansvärt snabbt att bygga. Inom veckor har du ett hus, som du kan börja inreda. Och efter någon månad kan du flytta in. Det är både för- och nackdelar med att husbygget går så pass snabbt.

Frestande att välja det snabba

Fördelen är ju den att det går snabbt. I vår stressade värld har vi lärt oss att värdesätta den korta tiden och slippa vänta på ett bygge. Nackdelen med det snabba bygget är den att risken för fusk, och misstag ökar. Det kan kännas osäkert och svårt att kontrollera när saker och ting pressas fram och stressas att gå snabbt. Besluten ska tas efter ingen eftertanke, materialval och installationsval stressas fram. Bygger man själv antingen med totalentreprenad, eller om man själv agerar byggherre och har kontakten med olika hantverkare, kanske man får större möjlighet att tänka igenom de val man ställs inför. Visserligen går det långsammare från grund till inredning och taksättning, men däremot kanske du som husägare har fått möjligheten att tänka igenom de olika materialvalen, olika lösningar och vägt för- och nackdelar mot varandra.

Att inte stressa borgar för kvalitet

Man minskar risken för fusk och misstag när man lugnt tar saker och ting i rätt ordning. Dessutom är det viktigt att använda väl beprövade tekniker och branschregler för husbygget. Ett hus som byggs på rätt sätt ända från grunden, med luftspalter i väggar och tak, med fina material, kommer att hålla i så många år. Det kommer att vara ett hus som behåller sitt värde. Att välja rätt material i alla lägen kommer att göra huset till en värdefull egendom. Det kan vara materialval, allt från grunden, om man gjuter husgrunden, armerar den och är noga, till val av material i väggar, fasad, fönster till takpannor och slutligen i val av inredningsmaterial.

Välj bra material i inredningen

Inomhus är det viktigt att välja material som håller i längden. Då det kommer till golv är trägolv både det vackraste materialet och det mest hållbara. Ett trägolv som blir rätt skött håller i många år förblir vackert. Lägger man plastgolv, eller andra billigare material, tröttnar man på de materialen, och man vill ersätta dem några år senare. Vem minns inte de bruna och orange plastmattor man lade under 1970-talet? Ingen har kvar de golven längre, däremot har många fortfarande de parkettgolv man lade i ek, från samma tidsperiod.

26 Mar 2018