logo-image

Så bygger du säkert när du bygger nytt

Du tänker väl på säkerheten när du bygger nytt? Det spelar ingen roll om du bygger ett bostadshus, eller ett stort komplex med kontor – säkerheten är viktigast oavsett vilken användning ditt nya hus kommer att ha. Här ställs höga krav på både byggföretaget och konstruktören av huset. Här omgärdas bygget av flera säkerhetsregler enligt lag. Vi vill inte ha hus som störtar ihop för att någon har fuskat med bygget. Det finns olika säkerhetsregler som ska följas när man bygger nytt. Vi tar upp de viktigaste säkerhetsaspekterna här.

Visste du detta?

Visste du att ett nybyggt hus måste vara byggt så att de tekniska egenskaperna är uppfyllda vad gäller: 

  1. Vara konstruerat vad gäller stadga på huset, bärförmåga och beständighet
  2. Byggnaden ska vara brandsäker
  3. Vara skyddande när det kommer till hygien, hälsa och miljön
  4. Kunna användas på ett säkert sätt
  5. Vara bullersäkert
  6. Vara isolerat så att man kan spara på både energi och värme
  7. Vara lämpligt för den användning som man har planerat för
  8. Vara konstruerat så att även rörelsehindrade personer ska kunna ta sig in och ut ur byggnaden
  9. Göra det möjligt för människor att hushålla med vatten och avfall
  10. Kunna ansluta till ett tillgänglig bredband

Om du som bygger inte känner till hur man kan konstruera eller bygga så att byggnaden blir brandsäker kan man alltid leta efter något företag som kan brandsäkerhet och vet hur man gör. Man kan leta efter ett sådant företag genom att googla brandtätning Stockholm för att kunna hitta ett sådant företag i Stockholm. Har man behov av brandtätning i någon annan stad, skriver man in den orten i stället. Kontrollera sedan upp företaget genom att be om offert och referenser.

Medvetenheten olika under olika tidsepoker

Man kan nästan se vilken utveckling av säkerhetstänk som byggnationerna har genomgått genom att studera vilka säkerhetsåtgärder som fastigheten har. Under 1950- och 60-talet hade man så gott som inget säkerhetstänk när det kommer till till exempel fönsterkonstruktion. Det kan man se på hur fönster var konstruerade i byggnader från denna tid. Många gånger har man stora fönster, som man kan öppna utan minsta säkerhetshakar. Fönster som byggs efter denna tidsperiod går inte att öppna utan att släppa på en jobbig säkerhetshake. Vissa fönster går inte alls att öppna mer än högst tio centimeter, om man inte släpper på hela fönstret. Tittar man på hus som byggs just nu kan man få fönster som inte öppnar sig varken utåt eller inåt, utan som vrids i nästan 360 grader. Då behöver man inte oroa sig för att något bran trillar ut.

1 Jun 2018