logo-image

Så får du byggordning

Ordning och reda på bygget. Det är väl alla hantverkares dröm, eller hur? I Sverige har vi mycket höga krav och reslutat när det kommer till olika husbyggen. Våra hus, byggnader och villor håller en mycekt hög kvalitet, jämfört med många andra länder. Liksom i Finland, Norge och Danmark har vi tvingats till att bygga väldigt gedigna hus på grund av det kalla klimatet. Vi har inte haft råd att fuska, för då fryser vi ihjäl. Vi har genom historien använt oss av väldigt olika bytggmaterial för att bygga och åstadkomma så gedigna hus osm vi historiskat har: allt från betong och stål, till timrade trähus. Idag har vi därför en tradition av husbygge som i stort vilar på den långa husbyggstraditionen som finns här. Många hantverkare sätter därför en ära i att bygga med riktigt material och följer de stränga branschregler som finns.

Få hjälp med att behålla den höga kvaliteten

Det gäller att ha odrning och reda på bygget för att kunna behålla den ordning och reda som ett stort bygge behöver. Varför behövs det en kontrollansvarig? En kontrollansvarig är inte den som leder ett bygge framåt, däremot tar den som är kontrollansvarig ansvar för att alla branschregler följs och gör det möjligt för hantverkarna att kunna komma ihåg vad som gäller och minskar fusket när man bygger. Dessutom kan en kontrollansvarig ta fram allt administrativt som är viktigt vid ett bygge; all dokumentation, alla intyg, ansökningar och blanketter som är viktiga.

Finns konsulter som har hög kunskap

Många kan missförstå en konstrollansvarigs arbete och tror att de finns där för att kika över axeln på hantverkarna ch mest är i vägen och försenar ett arbete. Så är inte fallet. I stället är en kontrollansvarig där som en garant för att arbetet sker på en hög nivå av kvalitet. Det är högt utbildade ingenjörer som vet vilka olika gångar som ett bygge ska gå och som istället för att befinna sig i vägen ser till att arbetet går till som det krävs enligt branschregler och lagar och förordningar.

De samarbetar med byggarna, inte motarbetar. Det är sådana som man kan fråga till råds ifall man är osäker om hur man kan gå till väga eller om man inte vet hur man dokumenterar och kan på det sättet komplettera byggarna som mest står för det praktiska arbetet. Då kan konsulterna se till att astå för det teoretiska arbetet. Sådant som byggarna kan tycka är tråkigt, svårt och onödigt.

15 Jun 2018