logo-image

Så mycket kostar bergsprängning

Funderar du på att bygga hus? I sådana fall är du kanske i full färd med att göra en budget för bygget. Hur mycket ett hus kostar att bygga är givetvis svårt att säga på rak arm, men klart är att bergsprängningen kan komma att bli en stor post i budgeteringen. Har du redan en tomt, som är bergig, är det sannolikt att bergsprängning kommer behövas för att huset ska kunna byggas.

Inte sällan är det i större städer som Stockholm som bergsprängning behövs. Har man en tomt i området kring Stockholm är den sannolikt ganska liten. Att helt enkelt bygga huset på en del av tomten som inte är bergig är alltså inte lika lätt som i områden där tomterna överlag är större. Dessutom är Stockholm en ganska bergig stad.

Med det sagt finns bergiga tomter nästan överallt i landet. Har man hittat en drömtomt och en riktigt bra placering för huset, kan det vara värt att anlita en firma för bergsprängning – även om det kan komma att bli ganska dyrt.

sprängda stenar

Delar av en bergsprängning och vad de kan kosta

En bergsprängning består av flera moment som tar olika mycket resurser från firman som ska utföra dem. Det är helt enkelt inte bara att slänga in en dynamit och trycka på en knapp. Ofta ligger priserna för en sprängning kring 700 kronor kvadratmetern, men det tillkommer flera kostnader till detta.

Etablering

När du anlitar en firma för bergsprängning behöver du bland annat betala för etablering, vilket kan kosta någonstans runt 10 000 kronor för ett snittligt sprängningsarbete. Givetvis kan kostnaden för etableringen vara något högre eller lägre, beroende på arbetes storlek och komplexitet.

Pris: ca 10 000 kronor

Besiktning

En besiktning är en viktig del i en bergsprängning. Ska du dessutom bygga huset i en tätbefolkad stad, till exempel Stockholm, är det av hög vikt att besiktningen utförs korrekt. En bergsprängning kan påverka omgivningen på många olika sätt, och besiktningen görs bland annat för att arbetet ska kunna ske säkert. En besiktning kan variera mycket i pris, troligen mer så än kostnaden för etablering. Det beror helt enkelt på detaljerna i arbetet. Vid en snittlig bergsprängning kan kostnaden för en besiktning ligga någonstans mellan 15 000 och 30 000 kronor.

Pris: 15 000 – 30 000 kronor

Täckning

Täckning är ett annat vanligt moment som firman måste göra för att arbetet ska kunna utföras på rätt sätt. Även täckningen beror på arbetets storlek, men brukar hamna någonstans kring 15 000 kronor.

Pris: 15 000 kronor

Rot-avdraget

Bergsprängning är något som du kan göra rot-avdrag för i de allra flesta fall. Tänk dock på att det endast gäller om det är din bostad, om du är över 18 år och har tjänat tillräckligt med pengar under året.

Det är en fördel om det är fler än en person som äger fastigheten. Varje person får göra ett avdrag med 30 procent upp till 100 000 kronor för dylika arbeten. Är ni två personer kan ni då alltså dra av 2 x 30 procent vid arbetskostnader upp till 200 000 kronor. Tänk på att det är just arbetskostnader som är avdragsgillt. Kostnader för material omfattas inte av regelverket.

20 Jun 2017