logo-image

Så tar du hand om tak på bästa sätt

Hur tar man bäst hand om sitt tak? Har man ett fint tak, som har lagts med fina tegelpannor, så vill man säkert ta hand om taket så att det fortsätter vara fint och snyggt. Om man tar hand om sitt tak, kan det hålla i flera generationer, om det har byggts på riktigt sätt ända från början, vill säga.

Rensa hängrännor och stuprör

Bland det absolut enklaste sättet att se till att taket håller tätt, är att alltid rensa hängännor och stuprör. Det krävs inte så mycket att man gör det. Man måste i alla fall upp på taket för att kunna ränsa hängrännorna. Då bör man alltid bära en säkerhetssele, som man fäster på ett ankarfäste någonstans på taket. Att ramla av tak kan innebära avsevärda skador och ligga på sjukhus, det är ganska onödigt. Då är det bättre att bära en säkerhetssele och slippa skadorna.

Byta ut takpappen

Man kan också kontrollera takpappen när man ändå är uppe på taket. Man kan göra regelbundnda stickprovskontroller och kika under teglet (om man har ett tak med tegelpannor vill säga). Har man inte ett tak med tegel kan man behöva anlita en hantverkare som går upp och kontrollerar taket om man har plåt eller papptak.

Tvätta taket

Om man har ett tak av plåt, tegel eller betong kan man behöva tvätta det med jämna mellanrum. Även här är säkerheten mycket viktig, så att man inte ramlar på taket eller ramlar av det. Dessutom är risken påtaglig för att taket blir mycket halt när man tvättar det, och då är risken ännu större att man ramlar av taket. Därför bör man alltid bära säkerhetessele med en säkerhetslina som man fäster på en ankarpunkt på taket.

Renovera eller lägga nytt tak

Om man tror att taket börjar bli så pass utslitet att man bör renovera det helt och hållet eller kanske lägga ett helt nytt tak, bör man anlita hantverkare som arbetar med tak, så att det blir rätt. De vet hur man arbetar på säkra sätt på taket och kan kontrollera i vilket skick som takstolarna är, hur tätskiktet ser ut och om man eventuellt skulle behöva bygga en vind under taket för att se till så att det inte bildas fukt eller mögel mellan yttertak och innertak. Vill man inte ha nytt tak, kan de i alla fall kontrollera om och vad som i så fall behöver renoveras.

2 Aug 2019