logo-image

Säkra tryckkärl för beställning

Alla kärl som håller ett tryck på 0,5 bar räknas som tryckkärl. Av detta följer behov av specialtillverkning och en rad stränga säkerhetsföreskrifter. Bland annat materialval är viktigt.

Utan djupare kunskaper är det inte enkelt att föreställa sig hur ett tryckkärl fungerar då en oplanerad tryckökning inträffar. De krafter som släpps lös vid en explosion är enorma. Tillverkning av tryckkärl är ett grannlaga arbete där erfarenhet och rätt metoder är helt nödvändiga.

Det finns en mängd olika grupper av tryckkärl som används till olika ändamål. En av de största grupperna är rostfria tryckkärl. Här är materialet det intressanta. De används mycket i de fall hygienkraven är högt ställda som vid förvaring av hushållsvatten och livsmedel. Tryckluftstankar är ett annat vanligt tryckkärl - här har man komprimerad luft med högre tryck än utomhusluft. Även ångpannor och skräddarsydda kärl är vanligt.

Tillverkning och leverans av tryckkärl

I de fall du som kund behöver ett specialtillverkat tryckkärl behöver du och tillverkaren självfallet samarbeta från första början. Beroende på var kärlet ska användas och vad det ska innehålla kommer det att behövas diskussioner, riskbedömningar och kanske även kompromisser. Du har idéer och behov och företaget du anlitar har kunnandet och materialen som behövs.

För dig som har ett befintligt tryckkärl som behöver besiktigas eller på annat sätt hanteras kan ett kompetent företag hjälpa till även där. Som bekant finns en mängd direktiv och liknande när det handlar om tryckkärl och säkerheten kräver att dessa följs. Med rätt samarbetspartner får du hjälp med både nytt och gammalt.

17 Mar 2022