logo-image

Skorstensrenovering utan smuts i Stockholm

Företag som arbetar med skorstensrenovering i Stockholm använder sig av moderna redskap och tekniker som gör att det inte blir smuts, sot och damm i bostaden när de rensar rökkanalerna.

Det finns många bostäder med kakelugnar och öppna spisar som inte går att elda i eftersom skorstenskanalerna är otäta. Otäta rökgångar innebär inte bara att det kommer ut rök och os, de kan också vara en brandfara. En eldstad är vacker och är en fin dekoration i ett rum men det är samtidigt irriterande att de inte går att använda.

Men man ska inte ge upp. Företag som arbetar med skorstensrenovering i Stockholm vet hur man löser problemet. De har den rätta utrustningen och kunnandet för att rensa och täta skorstenskanaler i riktigt gamla hus men också i nyare.

Att renovera en skorsten kräver skicklighet eftersom man inte får skada de skiljeväggar som finns inne i pipan. Det får heller inte bli sot och smuts i bostaden för då kan tapeter, golv och tak bli skadade.

Företag som gör med skorstensrenovering i Stockholm arbetar ovanifrån

Modern skorstensrenovering görs med lodning. Man gör alltså ingen håltagning i bostadsutrymmet. Istället lodar man ner en glidform genom rökkanalen ner till eldstaden. På det sättet kan man sedan täta och reparera även riktigt gamla byggnader.

Företaget har erfarenhet av skorstensrenovering i många av de flera hundra år gamla hus som finns i Stockholm. Det gör att man också behärskar gamla byggtekniker och kan arbeta med material som kalkbruk, tegel och kalkfärg. Det gamla får nytt liv.

19 Mar 2022