logo-image

Skydda ert hus från fukt

Har du koll på vad du behöver göra för att skydda din bostad från fukt? Fukt kan tränga sig in nästan var som helst. För att bromsa ner detta kan man göra förebyggande åtgärder som skyddar huset.

Ditt boende kräver underhåll av olika slag. Det är viktigt att man ser över det och gör det som krävs för att hålla boendet i bra skick. Att göra en dränering på huset hjälper till att hålla fukt och annat oönskat borta. Fukt är inget man vill ha i huset, skulle man få det kan det bli skador i huset. Hus och andra byggnader kan ta stor skada av att få in fukt, speciellt om det kommer in en stor mängd. Genom att göra en dränering runt huset ser man till att det inte kommer in något vatten som kan binda fukt i husgrunden.

Stora skador i huset

En dränering är ett stort jobb och inget man bör ge sig på att göra själv. Men i längden kan man komma undan billigare med att få en dränering gjord. Kommer det in fukt kan inte bara inredningen förstöras, det kan även bildas olika typer av mögel vilket är en hälsofara för de boende. Vet du om ditt hus har en dränering? I framförallt äldre hus förekommer det att man inte har det, detta då de hade mer bråttom att få upp husen då. Numera är det mer obligatoriskt att man har dränering runt sitt hus när man bygger nytt.

Vem utför dräneringen?

Det första du bör göra är att hitta en seriös firma med stor kunskap gällande dränering. En dränering är inget du bör göra själv utan den bör utföras av riktiga yrkesmän. Det krävs speciella verktyg och maskiner, detta har de företag som arbetar med dränering. Man gräver ett så kallat schakt längs med husväggen. Med hjälp av det håller man vatten borta från husgrunden. Det är lite olika hur breda schakten är, men de brukar vara mellan en och två meter.

Välj ett företag som har stor erfarenhet kring detta och som jobbar noggrant. Du hittar flera olika företag om du söker på nätet. Du bör ringa några olika och få offerter. Låt dock inte priset vara avgörande. Att det är ett företag som vet vad de gör och kan göra en professionell dränering är viktigare. Med hjälp av en ordentligt gjord dränering kommer du kunna hålla huset fritt från fukt.

16 Nov 2020