logo-image

Solcellsleverantör – energi från solljus

Solinstrålning har varit en slumrande resurs, men idag kan solljus användas för energiproduktion. Kontakta en solcellsleverantör och se hur du kan spara pengar.

Du driver ett relativt stort lantbruk med såväl djurhållning som vegetabilisk produktion. Kostnaderna för energi har rusat iväg. Du är visserligen miljömedveten, men har länge varit skeptisk till att solenergi skulle kunna vara något för dig. Vi har ju inte så mycket sol, tror du. Men du har förstått att utvecklingen med solceller har tagit väldiga kliv de senaste åren. Och i Sverige har vi många soltimmar.

Som lantbrukare befinner du dig inom en grön näring. I din gårdsbutik säljer du närodlade jordbruksprodukter. Vad är då naturligare än att utnyttja en förnybar energikälla som solljus för att driva dina mjölkmaskiner, anläggningar för utfodring med mera.

Solcellsleverantör – proffs på ljusinstrålning

På ditt lantbruk kan du installera solceller på flera sätt. Du har ladugårdstak som dels är stora och dels ligger i rätt väderstreck. Du har också mark som inte används till några odlingar. På en sådan outnyttjad mark kan du installera en solcellspark. Det kan bli ett relativt billigt alternativ. Med en anläggning på mark går det att rikta solpanelerna så att solinstrålningen blir optimal.

Du har egentligen ingen avsikt att bli en energiproducent. Om du inleder ett samarbete med exempelvis ett företag som Solarwork, slipper du ifrån både investeringar och drift av en anläggning. Du tecknar helt enkelt ett så kallat PPA-avtal (Power Purchase Agreement). Då kommer du endast att betala för den el du själv förbrukar på gården.

30 Oct 2022