logo-image

Sprinklersystem är en viktig del i brandskyddet

Sprinklersystem ska framförallt förhindra spridning av brand och rädda liv. Med system som byggs för en hållbar framtid uppnår man fördelar på flera plan.

Sverige ligger i framkant vad gäller både förebyggande brandskydd och insatser med brandsläckning. Vi har väl utformade regler för brandskydd och även god kontroll på att de efterlevs. Till följd av detta har antalet dödsfall i bränder minskat med 29 % under en period på 30 år.

I förebyggande brandskydd ingår passiva och aktiva system, byggregler och underhåll av byggnader, och mycket annat. Att använda sig av sprinklersystem är en mycket effektiv variant av förebyggande brandskydd. Det kan rädda liv, särskilt på platser där människor kan ha svårt att snabbt ta sig ut.

Sprinklersystem kan byggas med hållbarhetsperspektiv

För den som också bryr sig om vår miljö och samhällets ekonomi så är det glädjande att det finns företag som har fokus på hållbara sprinklersystem. Företag som dessutom arbetar utifrån principer om socialt och etiskt ansvar. I varje del av planering, genomförande och underhåll av de sprinklersystem som de bygger, finns dessa ansvar med som en grundton som genomsyrar arbetet.

Genom ett sådant förhållningssätt kommer systemen inte bara att kunna rädda liv och egendom vid faktiska situationer med brand. De bidrar också till en bättre värld framöver, tack vare minskad miljöpåverkan, långsiktiga finansiella åtaganden, månande om de anställdas hälsa och tillämpande av god affärssed. Det är sådana faktorer som gör att Sverige fortsätter att ligga i framkant, inte bara genom brandskydd utan på så många andra plan.

30 Aug 2022