logo-image

Stängsel avgränsar och skyddar egendom

När det gäller privata bostäder önskar de allra flesta markera tomtgränsen. Företag har ofta ett absolut behov av att använda stängsel runt sina byggnader.

Stängsel kommer i många former men har alltid liknande syften. Mer än att faktiskt helt avhålla obehöriga från att beträda ett visst område tjänar de som en markering. Området är någons privata egendom och skall inte användas av andra. Olika typer av stängsel har förstås olika skyddsfaktor. En stabil och bra grind är dessutom en nödvändighet.

För en villaägare är det viktigt att det staket som monteras passar ihop med husets arkitektur. Det finns en del olika material som kan användas – från metall till trä eller plast. Har man hund eller barn eller bådadera kan det vara lämpligt att ha en viss höjd och även en viss motståndskraft i staketet. Annars kan det vara enbart till prydnad.

Stängsel för företag och industrier

Stängsel som avses användas av olika företag är lite annorlunda. I allmänhet önskar man att de ska vara del av ett säkerhetssystem. De ska hägna in området samt avskräcka och försvåra inträde för obehöriga. Samtidigt får det inte vara en installation som gör det krångligt för anställda och leverantörer att ta sig in och ut.

Grindar avsedda för bruk vid företag används främst då byggnaderna står tomma efter arbetstid och på helger. Det finns stora möjligheter att välja mellan automatiska och manuella grindar och sedan kombinera installationen med övervakning av olika slag. Kanske vill man även ha taggtråd eller el som extra skydd vid stängslets övre delar. Kontakta en erfaren firma för att få kostnadsförslag.

7 Feb 2023