logo-image

Stamspolning i Stockholm – vård av avloppsledningar

Genom att utföra stamspolning i Stockholm går det att undvika behov av stambyte eller relining. Låt en expert inspektera avloppsrören och spola dem rena.

Ibland sägs lite slarvigt att det som inte syns inte finns. En fastighetsägare som är rädd om sitt hus och sina hyresgäster ska inte lyssna på den devisen. Avloppsledningar arbetar i det tysta och gör inte mycket väsen av sig. Men om de blir proppade med matfett och igensatta av olika föremål hör de av sig.

I de flesta hyreshus sätts det upp anvisningar i trapphusen. Matavfall ska slängas i för ändamålet avsedda påsar. Feta såser och dylikt ska inte spolas ut i vasken utan samlas upp. Och i toaletten får bara urin, fekalier och toalettpapper spolas ut. Dessa budskap åtlyds dock inte alltid.

Stamspolning i Stockholm efter rörinspektion

Du äger ett antal fastigheter med hyreslägenheter. Allt oftare klagar hyresgäster på dålig lukt från golvbrunnen i duschen. Dessutom kluckar det i tvättställ och diskhoar. Inte så märkligt. I golvbrunn och tvättställ klumpas feta tvålar och håravfall ihop. Och fett kan bilda proppar i rörkrökar.

Avloppsledningarna i dina hus kan skadas och försvagas på olika sätt. Och skador kan till slut göra att du måste genomföra stambyte till höga kostnader. Det vill du inte veta av. Istället kontaktar du en firma som börjar med att inspektera dina rör. Om det finns skadade rördelar kan de bytas och därefter rensas och spolas rören. Du bestämmer dig också för att låta göra stamspolning i dina fastigheter med jämna mellanrum i framtiden.

13 Aug 2023