logo-image

Stora behållare av metall

Som företag kan man ibland vara tvungen att skaffa en container. Men vad finns det för olika containers och vad kan man använda dem till? Måste man köpa en container eller går det även att hyra?

Container betyder behållare, men på svenska nyttjas det ordet oftast för stora metallkonstruktioner som man antingen använder för avfallshantering eller frakt av gods. Om man har varit i hamnen och sett när ett fraktskepp lastas med containers så är det en speciell syn som ser lite ut som ett barn som leker med lego. Stora avlånga sjöcontainers i regnbågens alla färger lastas en och en på ett skepp med en av de stora kranarna som står längs med kajen. I dessa containers finns det gods av olika slag som ska fraktas till någon annan hamn för lossning och mottagning. Men samma typ av containers kan man även se fraktas på tåg och i det fallet innehåller de troligtvis något slags gods. Fördelen med att äga och använda containers som emballage är att godset friställs från andra containers gods så de kan innehålla mycket känsliga leveranser men ändå vara säkra under hela resans gång. Oftast plomberar man även containern så mottagaren vet att emballaget varit obrutet under hela resan.

Återvinning av avfall

När man använder sig av containers till avfall så finns det fyra olika slags containers som är de vanligaste: täckt container med lucka på kortsidan, långsidan eller på taket samt den öppna containern som inte har tak. För bäst ekonomi och omtanke om miljön så bör man dela avfallet i de fraktioner, det vill säga typer som kommunen förespråkar. En viss sortering av exempelvis metall kan ske på återvinningsstationen men det enklaste är om man sorterar redan när man kastar sitt avfall så det går rätt till från början.

Köpa en egen container

Om man beslutar sig för att köpa sin egen container så bör man tänka på vad den ska användas till och hur länge den ska användas. Fraktbolag som använder sig av containers som emballage brukar äga sina egna och detsamma gäller för återvinningsföretag med avfallscontainers. Vill man som produktions- eller distributionsföretag ha sina egna så är det något man bestämmer själv. I längden blir det billigare att äga sin egen container och då finns även fördelen att man kan sätta företagets logga på den och också använda den till precis vad man önskar utan någon annans tillåtelse.

22 Aug 2020