logo-image

Ta hand om det farliga avfallet

Oavsett om man bygger nytt eller om man renoverar ett befintligt hus så kommer man att få en hel del bråte att hantera och transportera till miljöstationen. Det är något som många inte tänker på och det leder i sin tur till att arbetet går långsammare. Det gå, helt enkelt, snabbare om man hyr exempelvis en container och slänger allt bråte där allteftersom det uppstår. Det underlättar dessutom rejält vid städningen efteråt.

Vi ska här dock fokusera på en annan typ av avfall och hur man ska hantera detta. farligt avfall, kemiska produkter, färg, tillsatser och exempelvis lim som använts i en större skala måste hanteras på ett korrekt sätt. Av uppenbara skäl då samtliga dessa saker kan medföra skada både för person och för naturen.

Märk väl: de handlar inte om att du använt en färgpyts och ska slänga resterna ur denna - det kan du göra på en vanlig miljöstation. istället handlar det om att ta hand om och transportera större volymer av giftiga ämnen och annat farligt - och svårhanterligt - avfall.

Hyr en IBC Tank och låt företaget sköta transporten

IBC Tank är det som industrier använder sig av för att transportera bort farligt avfall. Det kan även du - vid behov - göra om du har väldigt mycket avfall som du inte vill, eller vågar, hantera på egen hand. En IBC Tank är ett större kärl som rymmer en kubik. Formen på kärlet gör att det är lättare att transportera och där en minimal risk för skada kan uppstå. För dig som privatperson så kanske en IBC tank inte kommer att användas på daglig basis - eller alls.

Men, för olika företag så utgör ett sådant ofta en väsentlig del av verksamheten. Ska man transportera olika vätskor - eller det avfall vi nämnde - så är en större behållare, läs flera stycken, det bästa sättet. Inte sällan så handlar det om transporter som sker över hela Sverige och även utomlands.

Oavsett vilket så ska man se till att de företag man använder sig av har tagit rekonditioneringen på allvar: en IBC Tank måste rengöras och det måste finnas rutiner kring detta. Det går inte att ena dagen transportera gifter och kemikalier bara för att veckan efter transportera dricksvatten för en en fälttävlan i ritt.

Viktigt är även att en IBC Tank har UV märkning så att man kan se vad som transporteras i kärlen i fråga. En annan sak som bör tilläggas gäller tiden för kassering. En IBC tank som är tillverkad av plast måste kasseras efter fem år - oavsett hur pass välanvänd den är. En tank som är gjord av galvaniserat järn har en längre livslängd och följer inte samma hårda regler. En sådan kan återanvändas och hålla i upp till tjugo år.

Slutligen: om du är i behov att få farligt avfall bortforslat så ska detta ske av ett företag som har förare med ADR-utbildning och ett sådant förarbevis. Tyvärr så fuskas det en del med den biten och för att säkerställa en säker transport så bör ett sådant intyg kunna visas upp. Du som uppdragsgivare ska även säkerställa att företaget har entreprenörsbevis/certifikat.

Mer info: https://www.ibctank.se/.

19 Jun 2018