logo-image

Ta hjälp av en takläggare

Om man ska bygga ett nytt hus så har man också en väldigt stor chans att påverka sin framtida ekonomi. Den chansen bör man också ta. Att välja ett hus som isolerar bra är ett typiskt exempel på hur ett aktivt val rent initialt kan bära mycket frukt i framtiden. Ett område blir särskilt viktigt gällande detta: taket. Att välja rätt tak är en sak som kan påverka energin och uppvärmningen ganska rejält. Taket står nämligen för en väsentlig del av det energitapp som många hus har - och som ägarna får lida för i form av högre kostnader för uppvärmning.

Taket är viktigt - men likaså är vem som lägger det. Den frågan är om möjligt ännu viktigare och vårt råd är att man alltid tar hjälp av en takläggare. Det ger ett tätare tak, det minimerar riskerna för framtida skador och det ger ett tak som står emot tidens tand och de yttre påfrestningar som naturen utsätter huset för.

Taket är i det hänseendet att likna vid ett stort paraply. Drar vi den liknelsen vidare och kopplar den till en takläggare så innebär det att om du lägger taket själv så riskerar du läckage och kostsamma fukt- och vattenskador. Anlitar du en takläggare så får du ett tätt paraply där vattnet rinner av direkt.

Taket är ofta en svag punkt vid nyckelfärdiga hus

Många väljer idag den enkla lösningens om ligger i att köpa ett prefabricerat hus - ett så kallat nyckelfärdigt hus som levereras i moduler och som tar kortare tid att sätta ihop. Det är en bra lösning. Idag finns det massor av producenter och det finns extremt många olika modeller att välja bland. Som konsument så har det blivit lättare att hitta sitt drömhus och få en snabbare väg - utan egen ansträngning - till inflytt.

Det är heller inte så extremt dyrt och då dessa nyckelfärdiga hus rent generellt också håller en högre standard så kan vi rekommendera lösningen. Ska du köpa ett sådant hus och resa i Stockholm så gör du, av allt att döma, också en god affär. Men, det finns ett område som brukar kunna generera en del problem och, mycket riktigt: det handlar om taket.

I och med att husen sätts upp och byggs så pass fort så kan det ske misstag. Sker ett sådant - vilket är relativt vanligt - vid taket så kan det komma att innebära mycket problem. Särskilt vanligt är det om det handlar om modulhus som har takfönster eller takkupor. Om man ska lägga tak runt sådana detaljer krävs det stor noggrannhet; en noggrannhet som tyvärr tiden inte ger tillåtelse för att inta. Där bör du som husägare vara vaksam.

Låt en takläggare genomföra en besiktning

Det kommer att ske en slutbesiktning av ditt nyckelfärdiga hus där allt kontrolleras och där man ser att byggregler är åtföljda, där man ser att konstruktionen är hållbar och där huset kontrolleras både in- och utvändigt. Vårt råd är att du kompletterar denna besiktning av huset i Stockholm med en takläggare.

Helst av allt skulle vi rekommendera att du anlitade samma takläggare för att lägga taket - men det är inte ekonomiskt försvarbart då det skulle påverka det totala priset i och med att tidsplanen skulle förskjutas ganska rejält.

Men, för besiktningen av taket så är en takläggare nödvändigt och i synnerhet då om du valt ett modulhus med takfönster eller kupor. Den utgiften kan spara dig ganska mycket besvär i framtiden.

6 Jul 2018