logo-image

Tänk på detta innan du spränger berg

Behöver du spränga bort berg innan du kan fortsätta med ditt drömprojekt? Anlita då erfarna bergsprängare som vet hur arbetet ska gå till. Du behöver noga se över din tomt och närmiljön.

Ibland är det nödvändigt att utföra bergsprängning för att kunna starta upp ett husbygge och då ska proffs anlitas som kan sin grej. Att hitta rätt firma som kan hjälpa dig kan du göra online eller fråga runt på närliggande byggarbetsplatser för att få tips på duktiga sprängare. Du kan inte utföra bergsprängning själv så det första du gör är att kontakta en firma som guidar dig rätt. Sedan kommer ni gemensamt gå igenom vad som ska göras inför sprängningen.

Att utföra en bergsprängning är ett mycket känsligt arbete och det krävs en hel del förberedelse för att säkerhetsställa en bra sprängning. Eftersom en sprängning kan skada miljön runt omkring så gäller det att vara mycket försiktig. Annars kan det bli skador i naturen och på närliggande byggnader. Om du spränger nära andra hus så kan det uppstå skador på dem som till exempel sprickor i väggarna på grund av vibrationerna i marken.

Inför bergsprängningar

Innan dagen kommer då det ska sprängas bort berg så ska en utförlig plan arbetas fram. Det som ska göras innan är att kontrollera området där sprängningen ska ske och titta på hur pass nära det finns andra hus. Det är också viktigt att se till att inte störa natur och djurliv i området. Det kan behöva göras besiktningar på närliggande byggnader och visar det sig att det krävs ett vibrationsfritt arbete så finns det möjlighet till det. Det går att istället för sprängning utföra en bergspräckning.

Innan en bergsprängning sker så kan det behövas polistillstånd om arbetet ska ske i stadsmiljö. En annan sak att ha i åtanke innan sprängning är att kontrollera en karta över marken för att se om det finns eventuella vattenledningar eller andra rör som kan ta skada.

Bergspräckning

För dig som vill bli av med berg som är nära andra byggnader så kan det vara aktuellt att istället utföra en bergspräckning som inte ger några vibrationer i marken. En bergspräckning utförs med ett hydrauliskt verktyg som sitter på en grävmaskin och spräcker sönder berget. Metoden är mycket säker eftersom inga vibrationer uppstår och inga skador kan uppstå. Oavsett vilken metod som används så är det din inhyrda firma som sköter arbetet så du kan känna dig trygg. Vi rekommenderar denna webbsajt: https://www.bergsprängninggöteborg.se

10 Jul 2020