logo-image

Thermopool – När uppvärmningskostnaden ska vara låg

Vid inköp av pool är det inte bara poolens kostnad som man bör jämföra. Det tillkommer även kostnader för tillbehör och när allt sedan är installerat uppkommer uppvärmningskostnad. De som inte helt och hållet vill förlita sig på uppvärmning via soliga varma dagar bör absolut ställa uppvärmningskostnaderna på olika pooler mot varandra. För skillnaderna i stora.

En pool som fått uppmärksamhet för dess förmåga att bibehålla vattnet varmt är Thermopoolen. En återförsäljare skriver exempelvis på sin hemsida att detta antagligen är den pool som är bäst utifrån ett energiekonomiskt perspektiv.

God isoleringsförmåga via isoleringsblock

Thermopoolen byggs upp av flera isolerande frigolitblock. Poolstommen är uppbyggd av armeringsjärn och kan, när blocken står på plats, fyllas med betong. Därmed skapas även en mycket stark konstruktion på poolen oavsett om den ligger ovan eller under mark.

Isoleringsblocken skapar en dubbelsidig isolering. U-värdet på de olika byggblocken är på 0,32 vilket gör att kylan som kommer från marken mycket tydligt hålls undan. Därmed bibehålls vattnets temperatur länge vilket självklart minimerar energiåtgången för uppvärmning.

Övrig konstruktion

Det som främst karaktäriserar Thermpoolen är dess isolerande byggblock. Även på golven skapas en tydlig isolering genom en betongplatta (10cm) som är armerad och isolerad. På betongen monteras sedan en plastmatta (liner) vilket finns i olika färger och mönster. I likhet med övriga pooler går det att montera belysning, trappa och andra tillbehör.

Lätt att arbeta med

Konstruktionen med förstärkta frigolitblock gör att det mycket enkelt att förflytta och arbeta med byggdelarna i en Thermopool. Till skillnad mot färdiggjutna plastformar så skapar dessa byggblock en helt annan flexibilitet. Poolen kan byggas i stort sett hur man vill då det inte finns färdiga mallar att utgå från. Detta gäller då både gällande djup, längd och form.

Blocken behöver inte heller användas till sin helhet utan det går att kapa dem i mindre bitar för att bygga poolen utifrån egna önskemål.

En stor fördel med konstruktionen är även dess stabilitet. Det finns inte något behov av yttre stöd vilket gör att den kan stå ovan eller under jord. Ett alternativ är att bygga den i en sluttande trädgård vilket gör att halva är under jord och halva är ovanför marknivå.

Hitta inspiration

Oavsett vilken typ av pool som väljs är det viktigt att ta inspiration från flera olika håll innan man bestämmer sig för hur och var den ska byggas. Väljs en Thermopool finns flera inspirerande artiklar på dess hemsida. Men se även på andra poolmodeller för att hitta flexibla lösningar och innovativa idéer.

7 Aug 2017