logo-image

Tips och råd om taksäkerhet i Stockholm

Att utföra arbeten uppe på fastighetens tak i Stockholm är förenligt med vissa risker. Men med en fullgod taksäkerhet kan man jobba säkert. Här är några tips.

Som fastighetsägare är man ansvarig för taksäkerhet och att alla som utför arbeten uppe på taket kan göra detta på ett säkert sätt. I taksäkerhet ingår även att motverka is- och snöras från taket. Exakt hur taksäkerheten ska utformas beror på husets höjd och takets utformning. Är man osäker på vad som gäller kan man kontakta Boverket.

På ett vanligt bostadshus brukar det vanligtvis räcka med flyttbar takstege och en ankarpunkt att fästa säkerhetslinan i. Men är det ett större flerfamiljshus behövs det vanligtvis en fast monterad takstege, flera ankarpunkter, glidskydd, ståplatta och räcken. Men även snörasskydd för att skydda de människor som rör sig i nära anslutning till fastigheten.

Hur mycket kostar taksäkerhet?

Vill man ha hjälp med att se över fastighetens taksäkerhet i Stockholm ska man kontakta en takfirma. Har man en äldre fastighet kan det vara smart att vända sig till en aktör med egen tillverkning av plåt- och säkerhetsanordningar. Då kan man få skräddarsydda lösningar som passar perfekt och som dessutom smälter in snyggt med det övriga taket.

Taksäkerhet kan kosta en hel del men det är ändå en billig försäkring. Om olyckan skulle vara framme leder det till kännbara följder för den som är ansvarig. Men tycker man att det är kostsamt och inte riktigt har råd med utgiften kan man jämföra priser mellan olika takföretag i Stockholm.

28 Jul 2023