logo-image

Trädfällning på Värmdö kan göras riskfritt

Träd är stora och får en väldig kraft när de faller, så om man vill ta bort träd från sin trädgård är det viktigt att man kontaktar någon som har trädfällning på Värmdö som yrke och vet vad de gör.

Stora björkar, granar eller tallar som står på tomten ger skön skugga på sommaren och skapar en varierad trädgård. Man tycker om sina träd för de har stått där så länge. Men höstens stormar kan gå hårt åt stora träd. Särskilt om marken är blöt så att träden tappar greppet. Då är det risk att de välter. Om de gör det kan de orsaka mycket skada.

Att fälla träd är inget för den late och det är dessutom väldigt riskabelt. Ett fallande högt träd har en enorm kraft när det faller och en björk kan bli upp till 25 meter hög. Det behövs rejält med utrymme för att trädet inte ska skada något.

Trädfällning med utbildning, rätt redskap och säkerhetsutrustning

Företag som arbetar med trädfällning gör det i etapper. Då går det smidigt och kontrollerat. Man kan börja med att kapa det stora trädet och börja uppifrån. Till sin hjälp har man en kranbil och tar ner det bit för bit. När ett träd ligger på marken inser man hur otroligt mycket grenar och kvistar där är och själva stammen är våldsamt tung och lång. Har man tagit hjälp av ett bra företag så hjälper de till att sortera och forsla bort allt det material man inte vill behålla.

6 Oct 2021