logo-image

Ute som inne

Om man arbetar inom konstruktion på utsidan av byggnader så är man ofta utsatt för väder och vind. Men det finns möjligheter att slippa den påverkan och kunna fortsätta arbeta helt opåverkade.

Allt arbete utomhus kan då och då påverkas av vädrets makter. Förutom det vanliga regnvädret och olika temperaturer så finns det även allt i extrem variation. Har man otur med vädret under projektet så kan man förlora både pengar och tid. Vid hög värme eller låg temperatur så är det svårt att jobba på i samma tempo. Under vissa förhållanden är det till och med förbjudet att fortsätta arbeta. Man får därför personal som sitter och väntar på att kunna arbeta igen. Under tiden som de får full lön eftersom det inte är deras beslut att sluta arbeta. Men det finns sätt att kunna fortsätta projektet när det gäller byggnationer. Det innebär att man sätter ett skydd utanför arbetsområdet som ser ut som en vägg utanför väggen. Och innanför det skyddet får man en behagligare temperatur samt skydd mot vind och nederbörd. Kostnaden som skyddet har är liten i jämförelse med fördelarna av att aldrig behöva stoppa arbetet.

Tappa eller trilla

Förutom att man får en förbättrad arbetsmiljö i väderskyddet så finns det även fler fördelar. Eftersom skyddet oftast används på högre höjder så får man samtidigt automatiskt ett fallskydd. Det innebär en säkrare miljö både för de som arbetar inom skyddet och de som arbetar under det. Om man skulle tappa något så fångas det upp. Detsamma gäller ifall man trots alla skyddsåtgärder skulle råka falla ned. Det räcker att man står upp och tappar en hammare på foten för att det ska bli skador. Men trillar hammaren från hundra meters höjd så blir skadan mycket allvarlig.

Flytta med uppåt

Man kan montera skydd mot väder i flera olika storlekar men de flesta brukar vara över två eller tre våningar. Om man inte renoverar ett hus och täcker in hela på en gång. Vid nybyggnation kan man därför välja en konstruktion som man kan flytta med sig uppåt i takt med att arbetet fortskrider. När man så är helt färdig med fasaden så kan man sänka ner den igen för demontering. Eller så plockar man isär den där den är. Skivorna som skyddet består av är inte större än att de kan få plats i en stor hiss eller fraktas ner till marken med kran.

15 Sep 2020