logo-image

Utmanande med asbestsanering i Stockholm

Asbestsanering är alltid utmanande och storstäder som Stockholm skapar extra utmaningar. Framför allt är det behovet av att täta fastigheter så dammet från asbest inte sprider sig vidare.

Asbest sågs som ett revolutionerande byggmaterial runt 1920-talet och det användes fram till 1990-talet. Framför allt gjorde de isolerande och byggtekniska egenskaperna att många fastigheter isolerades med asbest.

Asbest hade en brandskyddande förmåga som var svårslagen. Därför finns det fortfarande många fastigheter i Stockholm som gömmer asbest i byggmaterialet. Därför är det viktigt att låta analysera fastigheter vid rivning.

Ser du fastigheter som är inkapslade längs Stockholms gator, där det finns slussar in, kan du anta att det pågår sanering. Undvik att gå nära och följ alltid skyltarna som ska finnas utanför.

Livsfarligt att andas in asbest vid sanering

Det blev lite av en chock när man insåg att asbest var riktigt farligt. Framför allt är det farligt att andas in dammet som frigörs. Eftersom det fortfarande finns många fastigheter som ruvar på asbest så utförs fortfarande sanering av asbest i Stockholm. Sanering kräver gedigna kunskaper och vid rivning krävs stor försiktighet. Hela fastigheten kan behöva kapslas in för att förhindra att dammet sprider sig och allmänheten andas in partiklar.

För att få utföra asbestsanering krävs speciella tillstånd. Du ska gå utbildning och lära dig hantera olika skyddsåtgärder för att få lov att utföra sanering. Bor du i en fastighet där du misstänker det kan finnas asbest ska du aldrig tveka att kontakta proffs innan du ger dig på rivning.

24 Nov 2021