logo-image

Vad gör du när du behöver spränga på din tomt?

Har du köpt en tomt i Stockholm? Vid en enkel söknign på tomter till salu i Storstockholm, visar det sig att det finns minst 330 tomter som är till salu. Det är en mycket stor efterfråga på tomma tomter. Stockholm är en mycket bebyggd mark. Den billigaste tomten som är till salu ligger i Norrtälje och annonseras för över 650.000 kronor och är 3,3 hektar stor tomt där den största delen av tomten består av vildvuxen skog, berg.

De flesta tomter måste man arbeta mycket med

Skulle man vilja bygga på den vildvuxna skogstomten skulle man bli tvungen att spränga bort en hel del berg, och schakta bort stora trädrötter. Är man inte van vid att handskas med en grävskopa, eller är van vid sprängningar, bör man anlita en professionellt firma som kan shakta och spränga bort stora stenbumlingar. De flesta stenar bör antingen shaktas eller sprängas. Dessutom kan man behöva göra en geologisk markundersökning för att veta om det finns stora stenar på tomten som senare kan utgöra problem, om de händelsevis skulle hamna under ett hus. De flesta stenar, rör sig nämligen och kan skjuta upp ur marken och förstöra husgrund och golv.

Så hittar du rätt företag för markarbetet

Dagen du behöver hjälp med markarbeten i Stockholm kan du googla "markarbeten Stockholm" för att komma i kontakt med ett företag som arbetar med markarbeten just i Stockholm. Att gräva själv med grävmaskin, låter sig inte riktigt göras, även om det kanske är kul tll en början att testa. Man kan, om man vill, hyra en grävmaskin. Är tomten helt tom och man inte riskerar att förstöra näraliggande byggnader, kan man ju testa för att se ur det är att arbeta med en grävmaskin. Vill man däremot arbeta effektivt, anlitar man en firma med erfarna grävare som kommer och arbetar med tomten. 

Förbered tomten för husbygge

Ska du sedan bygga på tomten, bör du förbereda marken både för själva grunden av huset, rörläggningar och kabeldragningar. Du bör dränera på tomten, så att allt vatten, snö och nederbörd kan rinna ner i rör som leder vattnet bort från huset. Om du känner dig osäker kan du rådgöra med en byggherre som kan arbeta med mark och husgrunder för bästa resultat. Det bästa är att någon sådan som är erfaren kan komma ut och titta på tomten, och gör en bedömning av vad som behöver avlägsnas och vad som kan ligga kvar på tomten.

13 Aug 2018