logo-image

Vad kostar egentligen ett husbygge?

För många är det en dröm att ta hjälp av en hustillverkare i Stockholm för att få en bostad precis så som man önskar sig den. Då har man inte bara möjlighet att utforma bostaden, utan har också större möjligheter när det kommer till läge. Sjötomter med hus som passar ens smak finns det troligen ganska få utav på marknaden – och de som finns är ofta väldigt dyra. Allt fler väljer nu att ta hjälp av hustillverkare för att få drömhuset i drömläget.

Men vad kostar det egentligen?

Att ge ett rakt svar på frågan går givetvis inte, då det finns väldigt många faktorer om spelar in. En faktor är tomtens förutsättningar och läge (en tomt utanför Stockholm är normalt dyrare än en utanför Uppsala, till exempel), en annan är dina tillval. Det enda sättet att ta reda på vad just ditt projekt kommer att kosta är att göra en grundlig huskalkyl.

Villan

Ett bra förstasteg är att titta på olika hustillverkare och vilka modeller de har. Många aktörer har funktionella hemsidor där man direkt, på hemsidan, kan välja material, modell och andra saker som påverkar kostanden för själva huset. Normalt finns det också en uppsjö av tillval som kan göras, som givetvis också kommer att påverka priserna. Med det sagt har många hustillverkare god information om vad deras modeller kostar i standardutförande. Det är en bra referens att utgå ifrån.

Tomten

Visst, huset och bygget är normalt den största utgiftsposten, men tomten kommer också att kosta. Dels handlar det om läget. Är det en stor sjötomt i närheten av Stockholm? Eller en mindre tomt mitt i skogen utanför Uppsala? Bara mellan Stockholm och Uppsala märks ganska tydliga skillnader i priser på mark. Men det är inte bara det geografiska läget i sig som påverkar priset, även om det är en betydande faktor. Något annat att väga in är tomtens praktiska förutsättningar. Ibland behöver den förberedas med till exempel pålning eller schaktning för att göras byggbar. Vidare kan fiber, vatten, el och avlopp kosta en hel del, om det inte redan är anslutet. Glöm också inte att ha med trädgården som en utgiftspost i budgeten.

Bygget

Köper du en byggsats av en hustillverkare kommer du att behöva flertalet olika hantverkare för att projektet ska kunna ros i land på ett korrekt sätt. Elarbeten och rörarbeten är till exempel något som du inte ska eller får göra på egen hand. Här har du dock ganska stora möjligheter i att påverka priserna. Dels kan du själv vara aktiv i att pressa priserna hos hantverkarna (till exempel hämta in flera offerter från elektriker i Uppsala, om det är där huset byggs), men du kan också välja att göra så mycket som det bara går på egen hand.

Administrativa kostnader

De administrativa kostnaderna är inte gigantiska i sammanhanget, men kan uppgå till summor som inte direkt är försumbara. Lagfartskostnader, pantbrev, bygglovskostnader, besiktning, försäkringar – det blir ganska många kronor när allt detta läggs samman.

20 Jul 2018