logo-image

Vad menas med bygglovsritningar?

Bygglovsritningar är ritningarna som behövs för att ansöka om bygglov i Sverige. Dessa inkluderar ett flertal olika ritningar ingående i själva ansökan. Hur får man sådana gjorda?

Bygglovsritningar är som namnet antyder ritningar som behövs och krävs för att ansöka om ett bygglov. Ritningarna är bland de viktigaste delarna i en ansökan om bygglov. För att ett byggprojekt ska bli godkänt ska ritningarna innehålla plan-, fasad- och sektionsritningar. Ritningarna på ett hus, en villa eller en annan fastighet visar den nuvarande utformningen men även hur byggnaden kommer att se ut efter ett avslutat projekt. Det är byggnadsnämnden som godkänner alla bygglovsritningar. Ju tydligare och mer detaljerade dessa är, desto snabbare och lättare kan man få en bedömning om ett godkänt (eller icke godkänt) bygglov från nämnden. Bygglovsritningar bör även omfatta ritningar av elinstallationer och VVS. Dessa ligger inte till grund för beslutet om ett bygglov men måste redovisas i alla fall.

Vilka krav finns det?

Bygglovsritningarna måste uppfylla specifika krav för att de ska kunna skickas till byggnadsnämnden:

– De måste visa husets nuvarande utseende samt dess utseende efter en planerad åtgärd

– Framtagna och redovisade enligt lag

– Redovisade i relevant skala

– Utskrivna på A3 eller digitalt

Allt fler kommuner idag tar emot bygglovsansökan digitalt, något som förkortar handläggningen och dessutom bättre för miljön. Bygglovsritningar är inte lätta att ta fram av en person som inte har den rätta kunskapen och kompetensen. Därför är det vanligt att anlita ett företag som gör dem enligt anvisningar och på fackmannamässigt sätt. Är inte ritningarna utformade på rätt sätt riskerar man att inte få bygglov.

Vad kostar en bygglovsritning?

Det finns många och olika företag som erbjuder tjänster inom bygglovsritningar. Dessa kan vara stora såväl som små enmansföretag. Priserna varierar mellan 5 000 – 25 000 kronor för ett enbostadshus. Priserna påverkas av uppdragets svårighetsgrad men även av företaget som man arbetar med. Kostnaden består till största del av lönekostnader. Anlitar du en arkitektbyrå kan du räkna med en högre avgift. Byråerna har höga hyreskostnader såväl som relativt höga arvoden för arkitekttjänster. Innan det slutgiltiga valet av en partner är det alltid bra att undersöka marknaden genom att kontakta flera företag och begära en offert. Alla offerter har olika innehåll och sammanställningar därför är det viktigt att granska både siffror och vad de står för innan man bestämmer sig. Prisbilden kan se olika ut på grund av att alla delar för en ansökan om bygglov är inkluderade.

19 Feb 2020