logo-image

Vad som gäller vid dolda fel

Mögel, fuktskador och felbyggnation; alla är de exempel på dolda fel som kan vara svåra att upptäcka vid ett husköp. Genom att vara påläst minskar du risken för oönskade överraskningar.

Ett dolt fel går egentligen inte att upptäcka vid en noggrann undersökning innan köpet av huset. Det kan inte heller vara ett fel man kan förvänta sig i förhållande till husets ålder och byggkonstruktion. För att bedömas vara ett dolt fel ska det ha kunnat påverka köpeskillingen om det varit känt vid köpet. Som säljare har man ansvar för fastighetens dolda fel de kommande tio åren. Ett fel som köparen hade kunnat se eller lukta sig till innan köpet men som de missade klassas inte som ett dolt fel.

Visningen av en bostad är ofta kort och begränsad. Ofta är det också andra spekulanter där samtidigt och det är svårt att hinna undersöka allt trots att man har undersökningsplikt. Ibland är det också kärlek vid första ögonblicket och man vill inte se de eventuella fel och brister som fastigheten har.

Anlita en oberoende besiktningsman

Det kan vara bra att själv anlita en oberoende besiktningsman som undersöker fastigheten innan man skriver på kontrakt. Skorsten, vatten, avlopp och el kräver dessutom ofta att särskilda fackmän anlitas. Mer än så kan man inte göra för att hitta de eventuella fel som finns i en fastighet och som kan bli kostsamma att åtgärda. Det är mäklaren som i samtal med säljaren ska hitta eventuella dolda fel och saker som kan tänkas påverka priset. Dessa saker ska sedan nämnas i beskrivningen av fastigheten. Det kan exempelvis vara att vattnet i tvättstugan som är belägen vid en norrvägg fryser om temperaturen understiger minus tio grader för att det saknas tillräcklig isolering. Fel som man får tar del av innan försäljningen kan säljaren inte ställas till svars för senare.

Anlita en advokatbyrå specialiserad på dolda fel

Har man köpt en fastighet eller bostadsrätt och upptäcker att det finns dolda fel kan man behöva anlita juridisk hjälp för att få ersättning eller kunna häva köpet. Det kan exempelvis vara dolda fel i hus såsom felaktiga tätskikt i badrum, elinstallationer som inte gjorts enligt gällande regler eller fukt som uppstått på grund av felaktig isolering. Det finns särskilda advokatbyråer som är specialiserade på att arbeta med juridik kring dolda fel i hus. Med deras expertis kan man sen göra en beräkning och finna ut vad som gäller och vilka rättsanspråk man kan ställa.

3 Aug 2020