logo-image

Vibrationsmätning – räddar befintliga och nya fastigheter från skador

Vibrationsmätning är mycket viktigt vid nybyggnationer av fastigheter i närheten av till exempel motorvägar. Det bör även göras vid pågående markarbeten.

Vibrationsmätning är ett viktigt moment i arbetet när man planerar att bygga en ny fastighet. Detta gäller särskilt om tomten där fastigheten ska byggas är belägen i närheten av verksamheter som kan skapa vibrationer i marken, till exempel en motorväg. Markvibrationer kan tyvärr ha mycket negativ påverkan på en fastighets hållfasthet, om de inte tas med i beräkningen vid byggstart.

Det finns flera sätt att anpassa ett bygge efter rådande förutsättningar vad gäller markvibrationer. Det viktigaste är dock att införskaffa kunskap om vilken typ av vibrationer det handlar om och hur kraftiga de är. Det vill säga: att mäta dem. Detta är dock inget man kan göra utan speciella kunskaper på området.

Vibrationsmätning med datoriserad analys – noggrant och effektivt

Det finns ett flertal firmor i Sverige idag som utför vibrationsmätning på uppdrag av byggherrar och fastighetsägare. Förutom att vara ett nödvändigt moment inför en nybyggnation är det även viktigt att utföra kontinuerliga vibrationsmätningar vid markarbeten. Detta för att förhindra skador på runtliggande byggnader och vägar. Den som utför markarbetena kan ibland ansvara för att vibrationsmätningar utförs. Andra gånger är det fastighetsägare som begär vibrationsmätning.

Det är viktigt att vibrationsmätningar vid markarbeten analyseras fortlöpande. Om skadliga vibrationsnivåer skulle uppmätas är det viktigt att arbetet avbryts eller anpassas så fort som möjligt. Många företag som utför vibrationsmätningar använder datoriserade och helautomatiserade system för att säkerställa hög noggrannhet och korrekt analys.

13 Mar 2024