logo-image

Wasa Trädfällning fäller träd på rätt sätt

Höga träd kan orsaka stora materiella skador när de faller omkull okontrollerat. Undvik skador på egendom och människor genom att anlita Wasa Trädfällning för att ta ner träden i tid.

Gudrun, Per, Alfrida och Gorm. Alla har de satt sina spår i huvudet på folk. Om polletten trillat ner så vet du med en gång att det är namnen på några av de stora stormarna som härjat på 2000-talet. De har åsamkat stora skador på skogarna men även på el- och telenät och järnvägen med mera. Om man inte innan förstått vikten av att gallra träd som står farligt till så förstår man det efteråt.

Ett livgivande träd kan vara till glädje för både djur och människor. För djuren ger trädet ett hem att leva i. För människorna ger trädet skugga och syre. Det är också fantastiskt att kunna följa årstiderna på framförallt lövträden. Från att se dem knoppas till de färgsprakande höstfärgerna och vinterns kala, vackra, knotiga grenar.

För Wasa Trädfällning går säkerheten först

Vid en storm finns risken att träden går av i hårda vindar. Då kan felplacerade träd utgöra en fara för både människor och egendomar. Därför är det bra att i god tid anlita en firma som Wasa Trädfällning för arbetet. Anlitar man dem kommer de att ta ner trädet i sektioner utan att det blir farligt för någon. Man kan själv välja om man vill ta hand om trädet eller låta firman röja upp och forsla bort stammar och grenar.

26 Feb 2022